imageimage

Thực hiện quyền ADP, HTL, MKP, PAC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ADP

04/09/2013

7%

2

Cổ tức tiền mặt

HTL

17/09/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

MKP

12/09/2013

12%

4

Cổ tức tiền mặt

PAC

06/09/2013

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 22 image 0