imageimage

Thực hiện quyền AGR, PVC, SC5, HTL, HMH, SD5, LTC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/08/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AGR

29/07/2014

2,5%

2

Cổ tức tiền mặt

PVC

30/07/2014

12%

3

Cổ tức tiền mặt

SC5

29/07/2014

20%

4

Cổ tức tiền mặt

HTL

15/08/2014

15%

5

Cổ tức tiền mặt

HMH

15/08/2014

10%

6

Cổ tức tiền mặt

SD5

13/06/2014

15%

7

Cổ tức tiền mặt

LTC

04/04/2014

12%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 59 image 0