imageimage

Thực hiện quyền APC, DC4, FIT, VNR

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/08/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

APC

08/08/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

DC4

08/08/2014

5%

3

Phát hành thêm cổ phiếu

FIT

27/06/2014

1:1

4

Cổ phiếu thưởng

VNR

02/07/2014

10:3

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 42 image 0