imageimage

Thực hiện quyền ARM, APP, TIX, PDN, CNG, VNF, ANV, PVG, SGC, SAF

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/06/2014, chi tiết như sau:

 

   

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ARM

30/05/2014

12%

2

Cổ tức tiền mặt

APP

05/06/2014

9%

3

Cổ tức tiền mặt

TIX

06/06/2014

10%

4

Cổ tức tiền mặt

PDN

09/06/2014

12%

5

Cổ tức tiền mặt

CNG

10/06/2014

20%

6

Cổ tức tiền mặt

VNF

16/06/2014

15%

7

Cổ tức tiền mặt

ANV

10/06/2014

9%

8

Cổ tức tiền mặt

PVG

05/06/2014

7%

9

Cổ tức tiền mặt

SGC

19/05/2014

14%

10

Cổ phiếu thưởng

SAF

14/05/2014

100:24

11

Cổ tức bằng cổ phiếu

SAF

14/05/2014

100:6

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0