imageimage

Thực hiện quyền ASM, GAS, GMC, THA, TNA, KLF, KDC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

ASM

22/9/2014

5%

-

2

Cổ tức tiền mặt

GAS

24/9/2014

15%

-

3

Cổ tức tiền mặt

GMC

30/9/2014

15%

-

4

Cổ tức tiền mặt

THA

03/10/2014

10%

-

5

Cổ tức tiền mặt

TNA

19/9/2014

10%

-

6

Cổ phiếu mua phát hành thêm

KLF

29/8/2014

100%

17/10/2014

7

Cổ phiếu thưởng

KDC

15/9/2014

20%

20/10/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 60 image 0