imageimage

Thực hiện quyền AVF, CLG, TDC, HLC, GTA, MCP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày Giao dịch

1

Phát hành thêm cổ phiếu

AVF

03/03/2014

2:1

 

2

Phát hành thêm cổ phiếu

CLG

17/02/2014

1:1

20/06/2014

3

Cổ tức tiền mặt

TDC

22/05/2014

14%

 

4

Cổ tức tiền mặt

HLC

20/05/2014

8%

 

5

Cổ tức tiền mặt

GTA

03/06/2014

9%

 

6

Cổ tức tiền mặt

MCP

28/05/2014

9%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 25 image 0