imageimage

Thực hiện quyền B82, SSF, TLG, TPP, VCN, SRC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

B82

03/07/2013

12%

2

Cổ tức tiền mặt

SSF

17/06/2013

12%

3

Cổ tức tiền mặt

TLG

20/06/2013

10%

4

Cổ tức tiền mặt

TPP

19/06/2013

13%

5

Cổ tức tiền mặt

VCN

01/07/2013

20%

6

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

SRC

27/05/2013

12.5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 16 image 0