imageimage

Thực hiện quyền BBC, DMC, ASIAGF

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BBC

15/11/2013

18%

2

Cổ tức tiền mặt

DMC

14/11/2013

15%

3

Cổ tức tiền mặt

ASIAGF

18/10/2013

13%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 29 image 0