imageimage

Thực hiện quyền BHS, TTF, NTL, HTV, SCL, HU3, SBT

 

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Phát hành thêm cổ phiếu

BHS

30/09/2013

1:1

2

Phát hành thêm cổ phiếu

TTF

12/08/2013

20:3

3

Cổ tức tiền mặt

NTL

18/12/2013

10%

4

Cổ tức tiền mặt

HTV

12/12/2013

20%

5

Cổ tứctiền mặt

SCL

23/12/2013

13%

6

Cổ tứctiền mặt

HU3

05/12/2013

16%

7

Cổ tứctiền mặt

SBT

24/12/2013

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 47 image 0