imageimage

Thực hiện quyền BMC, KHA, KSA

   

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/08/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BMC

09/08/2013

35%

2

Cổ tức tiền mặt

KHA

05/08/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

KSA

19/10/2012

6%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0