imageimage

Thực hiện quyền BTP, CLS, DBT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/08/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTP

08/08/2013

11%

2

Cổ tức tiền mặt

DBT

09/08/2013

10%

3

Thanh toán tiền do giải thể công ty

CLS

09/08/2013

45%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

image 36 image 0