imageimage

Thực hiện quyền BTT, FLC, HLD, OPC, VC5, SCG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/11/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTT

14/11/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

FLC

16/07/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

HLD

20/11/2013

7.5%

4

Cổ tức tiền mặt

OPC

15/11/2013

10%

5

Cổ tứctiền mặt

VC5

27/02/2013

10%

6

Thanh toán tiền sau quyết toán thuế TNCN

CSG

12/10/2012

257.7 đ/CP

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 40 image 0