imageimage

Thực hiện quyền BTT, UIC, TIC, AGM, FPT, SAF, SBA

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTT

08/05/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

UIC

08/05/2014

15%

3

Cổ tức tiền mặt

TIC

12/05/2014

3%

4

Cổ tức tiền mặt

AGM

07/05/2014

10%

5

Cổ tức tiền mặt

FPT

09/05/2014

15%

6

Cổ tức tiền mặt

SAF

14/05/2014

25%

7

Cổ tức tiền mặt

SBA

07/05/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 40 image 0