imageimage

Thực hiện quyền CCI, DSN, RAL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CCI

30/08/2013

5%

2

Cổ tức tiền mặt

DNS

28/08/2013

20%

3

Cổ tức tiền mặt

RAL

28/08/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 24 image 0