imageimage

Thực hiện quyền CII, GLT, VNF, SD4, TCO

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/01/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

CII

06/01/2014

12%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

GLT

03/01/2014

12%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

VNF

16/01/2014

6%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

SD4

16/12/2013

5%

5

Cổ tức bằng tiền mặt

TCO

09/01/2014

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 83 image 0