imageimage

Thực hiện quyền CKV, CPC, MAS, NST, TBC, THB, VC1, VCM

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CKV

13/06/2014

5%

2

Cổ tức tiền mặt

CPC

30/05/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

MAS

11/06/2014

42,5%

4

Cổ tức tiền mặt

NST

29/05/2014

10%

5

Cổ tức tiền mặt

TBC

06/06/2014

14%

6

Cổ tức tiền mặt

THB

30/05/2014

17%

7

Cổ tức tiền mặt

VC1

03/06/2014

9%

8

Cổ tức tiền mặt

VCM

13/05/2014

30%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 13 image 0