imageimage

Thực hiện quyền CLW, MCC, SLS, FCN

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CLW

15/05/2014

13%

2

Cổ tức tiền mặt

MCC

30/05/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

SLS

26/05/2014

25%

4

Cổ tức bằng cổ phiếu

FCN

25/04/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 32 image 0