imageimage

Thực hiện quyền CMV, DZM, LTC, S55

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CMV

10/09/2013

5%

2

Cổ tức tiền mặt

DZM

16/09/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

LTC

10/09/2013

7%

4

Cổ tức tiền mặt

S55

18/09/2013

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 21 image 0