imageimage

Thực hiện quyền CMV, SD5, TAG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 23/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CMV

04/07/2014

11%

2

Cổ phiếu thưởng

SD5

13/06/2014

10%

3

Cổ phiếu thưởng

TAG

20/05/2014

17%

4

Cổ tức bằng cổ phiếu

TAG

20/05/2014

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 20 image 0