imageimage

Thực hiện quyền CSG, CTG, SCF

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày phân bổ

1

Thanh toán tiền đợt 5 do giải thể công ty

CSG

12/10/2012

755 đồng/CP*

 23/09/2013

2

Cổ tức tiền mặt

CTG

10/09/2013

16%

 24/09/2013

3

Cổ tức tiền mặt

SFC

10/09/2013

10%

 24/09/2013

 

* Thanh toán tiền đợt 5 do giải thể công ty CSG: tổ chức phát hành tạm khấu trừ thuế TNCN là  272.75 đồng/ CP.

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 27 image 0