imageimage

Thực hiện quyền CSM, ANV, COM, DHG, FPT, PGD, SSI, VKD

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/08/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

CSM

19/07/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

ANV

01/04/2013

9%

3

Cổ tức tiền mặt

COM

14/08/2013

10%

4

Cổ tức tiền mặt

DHG

19/08/2013

15%

5

Cổ tức tiền mặt

FPT

19/08/2013

15%

6

Cổ tức tiền mặt

PGD

15/08/2013

10%

7

Cổ tức tiền mặt

SSI

25/07/2013

10%

8

Cổ tức tiền mặt

VKD

22/08/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 69 image 0