imageimage

Thực hiện quyền CSM, NLC, VE3, VCS, VC9, IJC, NHS, TV2

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CSM

16/06/2014

23%

2

Cổ tức tiền mặt

NLC

24/07/2014

72%

3

Cổ tức tiền mặt

VE3

27/06/2014

13%

4

Cổ tức tiền mặt

VCS

14/07/2014

5%

5

Cổ tức tiền mặt

VC9

13/06/2014

10%

6

Cổ tức tiền mặt

IJC

15/07/2014

6%

7

Cổ tức tiền mặt

NHS

15/07/2014

5%

8

Cổ tức tiền mặt

TV2

30/05/2014

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 35 image 0