imageimage

Thực hiện quyền CTC, SMB, CLC, HCB, VHC, DHT

 

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/04/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CTC

27/03/2014

7%

2

Cổ tức tiền mặt

SMB

21/04/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

CLC

23/04/2014

15%

4

Cổ tức tiền mặt

HCB

29/04/2014

20%

5

Cổ tứctiền mặt

VHC

25/04/2014

15%

6

Cổ tứctiền mặt

DHT

28/04/2014

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 41 image 0