imageimage

Thực hiện quyền CVT, HPG, KDC, KSC, SD6

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CVT

15/08/2013

11%

2

Cổ tức tiền mặt

HPG

05/09/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

KDC

16/08/2013

10%

4

Cổ tức tiền mặt

KSC

03/09/2013

24%

5

Cổ tức tiền mặt

SD6

25/07/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 39 image 0