imageimage

Thực hiện quyền DAE, CMS, LHC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/04/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

DAE

18/02/2014

8%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

CMS

28/03/2014

15%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

LHC

20/03/2014

25%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 32 image 0