imageimage

Thực hiện quyền DAE, SFN, TCR

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 09/10/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

TCR

26/06/2013

3%

2

Cổ tức tiền mặt

DAE

20/09/2013

9%

3

Cổ phiếu thưởng

SFN

20/09/2013

9%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 26 image 0