imageimage

Thực hiện quyền DBC, LHG, DGT, PGD, DHG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 04/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DBC

19/05/2014

2%

2

Cổ tức tiền mặt

LHG

23/06/2014

5%

3

Cổ tức tiền mặt

DGT

20/06/2014

5%

4

Cổ tức tiền mặt

PGD

16/06/2014

10%

5

Cổ phiếu thưởng

DHG

03/06/2014

3:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 47 image 0