imageimage

Thực hiện quyền DBT, DVH, HPB, KSS

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 14/04/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

DBT

26/03/2014

10%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

DVH

26/03/2014

14%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

HPB

17/03/2014

15%

4

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

KSS

24/12/2013

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 21 image 0