imageimage

Thực hiện quyền DIC, PGD, FLC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DIC

08/08/2014

6%

2

Cổ phiếu thưởng

PGD

26/05/2014

100:12,789433

3

Phát hành thêm cổ phiếu

FLC

25/07/2014

1:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 76 image 0