imageimage

Thực hiện quyền DL1, CII, DPM, MBB, ICI

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/10/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

DL1

12/09/2013

15%

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

DL1

12/09/2013

15%

3

Cổ tức tiền mặt

CII

20/09/2013

4%

4

Cổ tức tiền mặt

DPM

01/10/2013

25%

5

Cổ tức tiền mặt

MBB

18/10/2013

8%

6

Cổ tức bằng tiền mặt

ICI

15/10/2013

4.5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 41 image 0