imageimage

Thực hiện quyền DLG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỷ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

DLG

07/08/2014

6%

 29/10/2014

2

Cổ phiếu thưởng

DLG

07/08/2014

8%

29/10/2014

3

Cổ phiếu mua phát hành thêm

DLG

07/08/2014

100%

29/10/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 50 image 0