imageimage

Thực hiện quyền DNM, ELC, HAI, KHA

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/04/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DNM

07/04/2014

15%

2

Cổ tức tiền mặt

ELC

26/03/2014

8%

3

Cổ tức tiền mặt

HAI

28/03/2014

10%

4

Cổ tức tiền mặt

KHA

12/03/2014

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 35 image 0