imageimage

Thực hiện quyền DQC, HCC, CTG, AGF, CNG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/11/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng tiền mặt

DQC

28/10/2013

10%

 

2

Cổ tức bằng tiền mặt

HCC

14/10/2013

5%

 

3

Phát hành thêm cổ phiếu

CTG

10/09/2013

14%

 11/11/2013

4

Phát hành thêm cổ phiếu

AGF

15/08/2013

50%

 14/11/2013

5

Phần tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

CNG

11/10/2013

21,6%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 41 image 0