imageimage

Thực hiện quyền EIB, TPC, KTS, ACC, VSI, TV3, TS4, PLC, BVH, VE8, PTP, TXM, VC6, BPC, V12, TCO, SEC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/06/2014, chi tiết như sau:

 

   

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

EIB

16/06/2014

4%

2

Cổ tức tiền mặt

TPC

19/06/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

KTS

12/06/2014

15%

4

Cổ tức tiền mặt

ACC

17/06/2014

30%

5

Cổ tức tiền mặt

VSI

18/06/2014

2,5%

6

Cổ tức tiền mặt

TV3

30/05/2014

15%

7

Cổ tức tiền mặt

TS4

12/03/2014

8%

8

Cổ tức tiền mặt

PLC

13/06/2014

15%

9

Cổ tức tiền mặt

BVH

30/05/2014

15%

10

Cổ tức tiền mặt

VE8

30/05/2014

3,62%

11

Cổ tức tiền mặt

PTP

10/06/2014

2%

12

Cổ tức tiền mặt

TXM

27/02/2014

3%

13

Cổ tức tiền mặt

VC6

27/02/2014

8%

14

Cổ tức tiền mặt

BPC

07/03/2014

10%

15

Cổ tức tiền mặt

V12

20/06/2014

12%

16

Cổ tức tiền mặt

TCO

13/06/2014

5%

17

Phát hành thêm cổ phiếu

SEC

20/03/2014

100:37,5

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 64 image 0