imageimage

Thực hiện quyền FCN, FDC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/10/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

FCN

12/08/2013

120%

 21/10/2013

2

Cổ phiếu mua phát hành thêm

FDC

09/08/2013

25%

 21/10/2013

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

FCN

12/08/2013

5:1

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0