imageimage

Thực hiện quyền FDC, APP, LM8, RHC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/01/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

FDC

10/01/2014

7%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

APP

02/01/2014

7%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

LM8

06/01/2014

15%

4

Hoán đổi cổ phiếu

RHC thành SJD

16/12/2013

1:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 43 image 0