imageimage

Thực hiện quyền FIT, ADC, GDT

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

FIT

23/09/2013

5%

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

ADC

08/08/2013

10:1

3

Phát hành thêm cổ phiếu

ADC

08/08/2013

1:1

4

Cổ tức bằng tiền mặt

GDT

28/11/2013

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 29 image 0