imageimage

Thực hiện quyền FIT, HCM, DXP, CT6, MDC, TMT, L43, VPK

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Phát hành thêm cổ phiếu

FIT

28/03/2014

100:65

30/05/2014

2

Cổ tức tiền mặt

HCM

08/05/2014

12%

 

3

Cổ tức tiền mặt

DXP

12/05/2014

35%

 

4

Cổ tức tiền mặt

CT6

09/05/2014

12%

 

5

Cổ tức tiền mặt

MDC

06/05/2014

12%

 

6

Cổ tức tiền mặt

TMT

15/05/2014

5%

 

7

Cổ tức tiền mặt

L43

28/03/2014

5%

 

8

Cổ tức tiền mặt

VPK

14/05/2014

20%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 35 image 0