imageimage

Thực hiện quyền GDT, GMX, HJS, PVB, VNT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GDT

16/05/2014

7%

2

Cổ tức tiền mặt

GMX

03/04/2014

5%

3

Cổ tức tiền mặt

HJS

09/05/2014

10%

4

Cổ tức tiền mặt

PVB

20/05/2014

20%

5

Cổ tức tiền mặt

VNT

14/05/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 38 image 0