imageimage

Thực hiện quyền GIL, VNR, TV1, VIP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GIL

03/07/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

VNR

02/07/2014

10%

3

Tiền quy đổi phần lẻ cổ tức bằng cổ phiếu

TV1

19/06/2014

16%

4

Cổ phiếu thưởng

VIP

06/06/2014

7%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 32 image 0