imageimage

Thực hiện quyền GLT, L61, NBP, STP, TBC, VFG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GLT

15/07/2013

50%

2

Cổ tức tiền mặt

L61

18/07/2013

6%

3

Cổ tức tiền mặt

NBP

05/07/2013

13%

4

Cổ tức tiền mặt

STP

16/07/2013

12%

5

Cổ tức tiền mặt

TBC

10/07/2013

17%

6

Cổ tức tiền mặt

VFG

17/07/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 22 image 0