imageimage

Thực hiện quyền GMC, STS, CTB

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/03/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

GMC

24/02/2014

10%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

STS

12/02/2014

12%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

CTB

21/02/2014

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 36 image 0