imageimage

Thực hiện quyền GMC, TMC, VNM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GMC

21/08/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

TMC

09/08/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

VNM

22/08/2013

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

image 27 image 0