imageimage

Thực hiện quyền GMD, KHA, TIP, NTP, TIX, TRA

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GMD

28/11/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

KHA

12/12/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

TIP

13/12/2013

10%

4

Cổ tức tiền mặt

NTP

09/12/2013

15%

5

Cổ tứctiền mặt

TIX

05/12/2013

10%

6

Cổ tức tiền mặt

TRA

20/11/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 34 image 0