imageimage

Thực hiện quyền HAR, VTF, BTT, L62

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/08/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

HAR

10/07/2013

4%

-

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

VTF

11/07/2013

3:1

22/08/2013

3

Cổ tức tiền mặt

BTT

01/08/2013

10%

 

4

Cổ tức tiền mặt

L62

24/07/2013

2%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 28 image 0