imageimage

Thực hiện quyền HCM, SMA, PDN, BTC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/01/2014, chi tiết như sau: 

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ phiếu thưởng

HCM

29/10/2013

4:1

 16/01/2014

2

Cổ tức bằng tiền mặt

SMA

27/07/2012

1%

 

3

Cổ tức bằng tiền mặt

PDN

25/12/2013

10%

 

4

Cổ tức bằng tiền mặt

BTC

26/09/2013

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 35 image 0