imageimage

Thực hiện quyền HDA, ASM, VNS, VNR, HTI

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 23/01/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

HDA

01/11/2013

35%

 

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

ASM

19/11/2013

20%

 27/01/2014

3

Cổ tức bằng tiền mặt

VNS

14/01/2014

10%

 

4

Cổ tức bằng tiền mặt

VNR

03/12/2013

10%

 

5

Cổ tức bằng tiền mặt

HTI

26/12/2013

5%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 52 image 0