imageimage

Thực hiện quyền HHS, PAN

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 07/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỷ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

HHS

25/07/2014

20%

 15/10/2014

2

Cổ phiếu mua phát hành thêm

HHS

25/07/2014

30%

15/10/2014

3

Cổ phiếu thưởng

PAN

29/08/2014

50%

10/10/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 41 image 0