imageimage

Thực hiện quyền HOM, SD5, SDN, SDT, SRF

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ phiếu thưởng

SD5

26/08/2013

100%

30/09/2013

2

Cổ tức tiền mặt

HOM

29/08/2013

10%

 

3

Cổ tức tiền mặt

SDN

23/08/2013

10%

 

4

Cổ tức tiền mặt

SDT

10/09/2013

10%

 

5

Cổ tức tiền mặt

SRF

09/09/2013

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 28 image 0