imageimage

Thực hiện quyền HPG, HPT, PMS, TCT, PNJ, SGC, SSM, PCG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HPG

28/04/2014

15%

2

Cổ tức tiền mặt

HPT

24/03/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

PMS

29/04/2014

5%

4

Cổ tức tiền mặt

TCT

24/04/2014

20%

5

Cổ tức tiền mặt

PNJ

24/04/2014

10%

6

Cổ tức tiền mặt

SGC

13/03/2014

15%

7

Cổ tức tiền mặt

SSM

01/04/2014

14,47%

8

Cổ tức tiền mặt

PCG

29/04/2014

6,5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 39 image 0